<< Предыдушая Следующая >>

Контрольні запитання

1. Дайте визначення поняттю «Контроль виконання».

2. Яка роль контролю та його функції.

3. Назвіть основні типи контролю з погляду часу їхнього здійснення?

4. На які етапи розпадається процес контролю?

5.
У чому складається взаємозв'язок між плануванням і контролем .

6. Чому формування бюджету настільки важливо для процесу контролю?

7. Наведіть характеристику ефективного контролю?

8.
Що являє собою система управлінського контролю.

Чому контроллинг є основним інструментом управління в сучасних умовах.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Контрольні запитання"
 1. Контрольні запитання
  В чому полягає необхідність розроблення ДСРР? 2. Охарактеризуйте основні складові механізму реалізації ДСРР. 3. Які передбачаються механізми фінансування державних програм підтримки регіонального розвитку? 4. Що являє собою стратегія регіонального розвитку? 5. Охарактеризуйте механізм розроблення СРР. 6. В чому полягає зміст описово-аналітичної частини СРР? 7. Що означає термін
 2. Контрольні запитання
  Роль суспільного розподілу праці при визначенні сутності економічного потенціалу регіону. 2. Які є основні складові економічного потенціалу регіону? 3. Основні підходи до оцінки природних та екологічних ресурсів регіону. 4. Як оцінюються природні ресурси? 5. Назвіть основні форми і методи управління природокористуванням. 6. У чому полягає сенс економічних форм управління
 3. Контрольні запитання
  Охарактеризувати місто як соціально-економічну систему. 2. Які відомі основні причини виникнення та розвитку міст? 3. Яка існує класифікація міст? 4. З’ясуйте сутність агломераційного ефекту. 5. Визначте основний організаційно-економічний засіб управління сучасним містом. 6. Зміст і структура державної програми соціально-економічного розвитку міста. 7. В чому полягає мета,
 4. Контрольні запитання
  Якими причинами зумовлена економічна нерівномірність розвитку окремих територіально-адміністративних одиниць? 2. Що являють собою депресивні території та яким чином вони визначаються? 3. Які основні показники характеризують репресивність соціально-економічного розвитку території? 4. Охарактеризуйте основні бюджетні механізми державного впливу на проблемні території. 5. В чому полягає
 5. Контрольні запитання і навчальні завдання
  1. Назвіть об’єкт і предмет вивчення політичної економії. 2. Розкрийте головні особливості окремих напрямів і шкіл у політичній економії. 3. Визначіть, що є спільного між політичною економією, економікс і макроекономікою. У чому ви бачите різницю між цими суспільними науками? 4. Назвіть загальнонаукові методи, які використовує політична економія. Як ви розумієте діалектичний метод? 5.
 6. Контрольні запитання і навчальні завдання
  1. Поясніть, який з основних факторів виробництва є головним, вирішальним. 2. Наведіть приклад, коли національне виробництво вважається ефективним. 3. У чому полягає зміст альтернативних можливостей виробництва та вмінених витрат? 4. Спробуйте самостійно розробити структуру та ієрархію потреб. 5. Напишіть формулу рівня реалізації закону зростання потреб і прокоментуйте її складові.
 7. Контрольні запитання і навчальні завдання
  Що таке економіка та яка її роль у житті суспільства? 2. Поясніть роль продуктивних сил в економічній системі. 3. Назвіть етапи розвитку продуктивних сил. 4. Що являє собою продуктивність праці? 5. Що таке виробнича функція та які її основні складові? 6. Охарактеризуйте сутність економічних відносин і назвіть їх основні підсистеми. 7. Підготуйте матеріали з такого питання: чи є
 8. Контрольні запитання і навчальні завдання
  Охарактеризуйте два типи власності. 2. Чому суспільна (общинна) власність первіснообщинного ладу поступилась місцем приватній власності? 3. Розкажіть, як практично реалізується суспільна форма власності. 4. Назвіть відмінності у нинішніх формах капіталістичної власності. 5. Поясніть зміст категорії «системи власності». 6. Обґрунтуйте необхідність трансформації відносин власності в
 9. Контрольні запитання і навчальні завдання
  1. Чому тривалий час основною формою організації виробництва було натуральне виробництво? 2. У чому полягає сутність товарного виробництва та його історичне значення? 3. Використовуючи графік виробничих можливостей, поясніть сутність вартості втрачених можливостей. 4. Обґрунтуйте, якій теорії вартості ви віддаєте перевагу. 5. У чому полягає сутність загального закону вартості? 6.
 10. Контрольні запитання і навчальні завдання
  1. У чому полягає сутність грошей? 2. Які існують відмінності у визначенні функції грошей? 3. Назвіть складові грошових агрегатів М0, М1, М2, М3. 4. Чим пояснюється відмова від товарних грошей на користь кредитно-паперових? 5. Яку роль відіграє золото в сучасній грошовій системі? 6. Якими є наслідки повзучої інфляції для економіки країни? 7. Сума цін товарів, що підлягають
Библиотека "ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ" © 2014
info@uchebnik-besplatno.com