<< Предыдушая Следующая >>

Агропромисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура та проблеми розвитку

Склад: Волинська, Рівнен., Житом., Черніг. обл.

Галузі АПК переважно визначають спеціалізацію ПодЕР.

АПК р-ну включає до свого складу галузі с/г і харчову промисловість.

У галузевій структурі харчової промисловості виділяються хлібопекарська, плодоовочеконсервна, м’ясна, молочна, маслосироробна та борошномельно-круп’яна.

Основу АПК складає с/г, яке базується на родючих ґрунтах (чорноземах та сірих лісових).
У територіальному поділі праці ця галузь спеціалізується на виробництві продукції тваринництва, зокрема на молочно-м’ясному скотарстві, свинарстві; у р-ні добре розвинуте птахівництво. З рослинництва поширене вирощування зернових, зернобобових, цукрових буряків, овочевих культур, картоплі, льону-довгунця, плодів, культурних грибів. Навколо міст добре розвинуті приміські АПК з потужними переробними галузями АПК.
Експортне значення мають крохмальна, комбікормова, виноробна, плодоовочева галузі, виробництво горілчаних, слабоалкогольних та безалкогольних напоїв, мінеральні води.

Економічна криза, яка ще більше загострилась нині, призвела до зниження яка розмірів с/г в-ва, так і обсягів продукції харчової промисловості
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Агропромисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура та проблеми розвитку"
 1. Особливості сучасного розвитку продуктивних сил України
  Господарські комплекси економічних районів України характеризуються значними відмінностями. на території України можна виділити три макрорайони. Східний економічний макрорайон. Макрорайон розташований переважно на Лівобережній Україні. Площа становить 221 тис.км (36,7 % площі України). Населення —21,1 млн. чол. (43,1 % населення України). Макрорайон включає 8 областей, які об'єднані в
 2. 3.3. Сучасна державна регіональна політика
  Об’єктами реалізації Державної регіональної політики є економічні райони. Основними принципами районування є: 1. Тісний соціально-економічний, демографічний і культурний взаємозв’язок території району з головним ядром – її найбільшим за кількістю населення містом. 2. Формування у великому регіоні територіальної соціально-економічної системи, тобто такого просторового поєднання населення,
 3. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
  Значення. АПК – один з найскладніших багатогалузевих комплексів в економіці України. АПК значною мірою визначає соціально-економічний розвиток країни, рівень життя населення, його забезпечення продуктами харчування, а промисловість — сільськогосподарською сировиною. Вирішення продовольчої проблеми здійснюється переважно в АПК. Саме через це він є важливою ланкою економіки і мусить мати
 4. Промисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей, проблеми розвитку
  Склад: Волинська, Рівнен., Житом., Черніг. обл. Господарство економічного р-ну являє собою високорозвинуту багатогалузеву промисловість і с/г (південь),що досить тісно пов'язані між собою. Проте промисловість переважає над с/г. Основними галузями Є: машинобудування, хімічна ,легка та харчова промисловість. Харчова промисловість: цукрова, молочна, борошномельна, круп'яна, хлібопекарська,
 5. 1.3. Принципи виділення великих економічних регіонів
  Згідно з науковими уявленнями, економічне районування здій-снюється за комплексом певних критеріїв і принципів. До основних з них відносяться наступні: - економічна цілісність; - територіальна єдність; - чітко визначене економіко-географічне положення; - одномасштабність в межах одного рівня ієрархії; - наявність сформованого виробничого комплексу з явно вираженою спеціалізацією;
 6. 4.2. Методичні засади розробки стратегій регіонального розвитку
  Міністерство економіки України розробило і запропонувало для практичного використання Методичні рекомендації, що встановлюють єдиний порядок та основні методичні засади розроблення стратегій регіонального розвитку (далі - СРР). Вони є типовими і можуть уточнюватися залежно від специфіки регіону за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики. Основні
 7. 5.3. Структура та порядок розробки регіональних прогнозів та програм
  До Довгострокових прогнозних й програмних документів, що розробляються на регіональному рівні, належать Регіональні стратегії розвитку (РСР) адміністративно-територіальних одиниць України (АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя), про які говорилося вище. Основним середньо строковим документом є Прогноз економічного і соціального розвитку адміністративно-територіальної одиниці, який
 8. Господарство світу і України в другій половині 60-х — на початку 90-х років XX століття
  Основні особливості та закономірності господарського розвитку країн світу в післявоєнний період. Реформа 1965 року: сутність і наслідки. Наростання кризових явищ в радянській економіці. "Перебудова" і її наслідки Основні особливості та закономірності господарського розвитку країн світу в післявоєнний період Однією з характерних особливостей індустріальних суспільств є різноманітність їх
 9. 2.1.3. Факторні передумови міжнародної торгівлі України
  Для того щоб об’єктивно оцінити умови та тенденції експортної спеціалізації та імпортного профілю України, як і будь-якої держави світу, доцільно проаналізувати факторні передумови міжнародної торгівлі. Ресурсне забезпечення значною мірою визначає структуру такої торгівлі, місце національної економіки в системі міжнародного обміну та поділу праці. Разом з тим не слід і абсолютизувати його, адже в
 10. 2.1.4. Геостратегічна специфіка національної участі в міжнародній торгівлі
  Ключове значення міжнародної торгівлі для України зумовлюється тим, що ефективні динамізація розвитку та модернізація економіки, структурна реформа та залучення масштабних іноземних інвестицій, новітніх технологій можливі лише за умови формування розвитку спеціалізованого виробництва в країні, органічного входження України в систему глобального розподілу праці. Коли йдеться про особливості
Библиотека "ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ" © 2014
info@uchebnik-besplatno.com