<< Предыдушая Следующая >>

Підвищення ефективності діяльності морського та річкового транспорту.

Основні заходи:

оптимізація тарифної політики на морському та річковому транспорті в напрямку приведення усіх тарифів до економічно обґрунтованого рівня;

приведення законодавства України у відповідність з міжнародними договорами в галузі судноплавства;

розробка та реалізація Державної програми розвитку галузі морського і річкового транспорту до 2015 року та Державної програми “Безпека судноплавства в Україні”;

удосконалення системи управління морським і річковим транспортом, системи управління та державного нагляду (контролю) в галузі судноплавства;

започаткування реалізації інвестиційних проектів з будівництва нового контейнерного терміналу на Карантинному молу в акваторії державного підприємства “Одеський морський торговельний порт”, створення глибоководного гирлового морського торговельного порту в Дніпровському лимані та інших проектів розвитку інфраструктури морських торговельних портів.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Підвищення ефективності діяльності морського та річкового транспорту."
 1. 4.4.1. Будівництво сучасних транспортних коридорів та інтеграція до загальноєвропейської інфраструктури та телекомунікаційних мереж
  Завдання Очікувані результати у 2012р.: Створення сучасних автомобільних доріг, розвиток автомобільного транспорту. Модернізація та розбудова національної мережі міжнародних транспортних коридорів (Львів–Краковець, Київ–Чоп, Київ–Одеса, Київ–Ковель-Ягодин, Київ-Харків-Довжанський, Кіпті–Глухів–Бачівськ) та їх інтегрування до загальноєвропейської інфраструктури. Модернізація та розвиток
 2. Розвиток транспорту в контексті технологічних та політичних факторів
  Розвиток транспорту у світі й Україні відбувається в тісному зв’язку з тими факторами та процесами, які формують тенденції сучасної глобалізації суспільно-господарського життя, утворення потужних регіональних блоків країн. Проблеми розвитку ринку транспортних послуг пов’язані з широким комплексом операцій із планування, організації маркетингової діяльності, вивчення значних інформаційних
 3. 7.1. Теорії географічного детермінізму та геополітика
  Серед теорій, що ґрунтуються на принципі монофакторності, найбільш опрацьованим і значущим науковим підходом є географічний детермінізм, розвиток якого у XX ст. породив формулювання цілої низки геополітичних концепцій. Географічний детермінізм зародився в античні часи. Думки, що пов'язують ступінь розвитку держав і цивілізацій з особливостями їх географічного положення, клімату та ґрунтів,
 4. 2.10.1. Сучасні тенденції розвитку транспорту в контексті світової динаміки
  Економічне зростання у світі, яке супроводжувалось протягом останніх десятиліть випереджальним збільшенням обсягів міжнародної торгівлі, міжнародним кооперуванням виробництва, а також бурхливим розвитком туристичного бізнесу, сприяло зростанню обсягів транспортних перевезень і якісному прогресу транспортної галузі. У свою чергу, транспортні комунікації відіграють кардинальну роль у процесах
 5. 2.10.2. Україна в системі міжнародних транспортних комунікацій
  Світові тенденції розвитку транспорту не оминули й Україну — державу, що розташована на перетині найважливіших транзитних і зовнішньоторговельних маршрутів між країнами Східно-Азіатського регіону і Європи. Тому питання оцінки об’єктивного потенціалу розвитку транспортної системи України, формування її міжнародно-транзитного статусу, розвитку відповідної інфраструктури, а також вироблення
 6. Автомобільний транспорт України, його місце та роль у формуванні міжрегіональних зв’язків. Основні автомобільні магістралі
  Автомобільний транспорт — це найбільш маневрений і ефективний вид транспорту для перевезення масових вантажів дрібними партіями на близьку відстань. Цей вид транспорту розпочинає і закінчує транспортний процес на морському, річковому і залізничному транспорті. Автотранспорт забезпечує функціонування і територіальну організацію всіх галузей народного господарства, і насамперед, галузей АПК,
 7. 11.3 Спеціальні економічні зони як форма стимулювання розвитку регіонів
  Термінологія “спеціальних економічних зон” (СЕЗ) знайшла широке розповсюдження у світовій практиці на протязі останньої чверті століття. Перед тим як дати визначення ВЕЗ необхідно підкреслити три рішучі особливості СЕЗ: По-перше, з погляду конкретної економіки — організаційних форм господарської діяльності, що мають переваги в її межах; По-друге, для кожної такої зони характерні
 8. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОВІДНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ
  1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі - Довідник) є систематизований за видами економічної діяльності збірник описів професій, які наведено у Класифікаторі професій (ДК 003-95). Довідник визначає перелік основних робіт, які властиві тій або іншій професії, та забезпечує єдність у визначенні кваліфікаційних вимог щодо певних категорій, розрядів та професій.
 9. 2.2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
  ПРИРОДНІ РЕСУРСИ Сильні сторони Можливості • Сільськогосподарські землі займають 69 % території країни, з них 54 % – орні землі, площа яких становить 2,3 % від загальносвітового показника. Майже половину орної землі покривають чорноземи; • Ліси покривають майже 16 % території, у 2006 р. в Україні нараховувалося 33 заповідних території загальною площею 676,2 га, багата флора і
 10. 5.5. Неореалізм та неолібералізм
  Наприкінці 70-х років XX ст. після істотної теоретичної та методологічної кризи класичного реалізму, пов'язаної з гострою критикою його принципів і методів дослідження представниками теорії модернізму, розпочався його ренесанс, який виявився у відродженні інтересу до класичних праць реалістів та став провісником неореалізму. Нове трактування основ реалістичної теорії полягало у спробі
Библиотека "ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ" © 2014
info@uchebnik-besplatno.com